Selected stories by Vladimir Pomortzeff Новая страница 1
 

Turecké olejové zápasy

Foto: Vladimir Pomortzeff

Tradiční olejové zápasy se po mnoho staletí zůstávají jedním z nejpopulárnějších sportů v Turecku. Utkaní borců naolejovaných od hlavy do pat olivovém olejem se vždy těší velké pozornosti diváků, a jejích vítěze se stávají národními hrdiny. Předpokládá se, že první velký turnaj v olejových zápasech se odehrál na poli Kırkpınar v roce 1362. Během následujících 650 let byly tyto zápasy zrušené jenom několikrát a pokaždé z velmi vážného důvodu, zpravidla kvůli válce. Nyní šampionát Kırkpınar je oficiálně uznán jako nejstarší nepřetržitě běžící sportovní soutěž na světě. Na začátku 20. století, kdy v důsledku Balkánských válek stalo historické pole Kırkpınar územím Řecka, se turnaj dvakrát přestěhoval. Od roku 1924 se šampionát koná každé léto začátkem července na ostrově Sarayiçi tvořeném dvěma rameny řeky Tunca na okraji tureckého města Edirne v evropské části Turecka.

1. Olejové zápasy na šampionátu Kırkpınar ve městě Edirne.

Během zápasů olejové zápasnici neboli pehlivany mají navlečena jenom tradiční kožené po kolena sahající kalhoty zvané kispet. Jelikož naolejované tělo se stává velmi kluzké, jediným spolehlivým způsobem jak zachytnout soupeře je strčit ruku naskrz kalhot až do konce a chytnout za druhý lem nohy. Kispet se tradičně vyrábějí z buvolí kůže, v poslední době se ale běžně používá také býčí nebo kozí kůže. Každé kalhoty jsou šité na míru a jsou zdobené zezadu jménem pehlivana raženém kovovými nýty. Kispet může vážit až 13 kilogramů.

 

2. Olejové zápasy na šampionátu Kırkpınar.

Tradice olejových zápasu vznikla zřejmě ještě v ranních dobách Osmanské říše, kdy vojáci se přátelský zápasili mezi sebou během dlouhých válečných taženích. Starodávná legenda známa z osmanských chronik vypraví jak v 14. století čtyřicet vojáků pod vedením Sulejmana Paši poprvé překročili Bospor a vylodili se na evropském břehu. Na cestě zpátky po úspěšném tažení proti Byzantské říše se jednoho dne vojáci utábořili v blízkosti vesnici Samona a začali jako vždy zápasit. Většina zápasů brzy skončila, jenom dva bojovníka, bratří Selim a Ali, ještě nemohli určit, kdo je silnější. Souboj trval celou noc a skončil smrtí obou soupeřů na vyčerpaní. Oba bratří byli pohřbeni společně na poli, kde se zápasili a zemřeli. Po několika letech se turečtí vojáci vrátili na toto místo a objevili u hrobů bratrů prameny. Na počest čtyřiceti vojáků bylo toto místo pojmenované Kırkpınar, což znamená v překladu 'čtyřicet pramenů'. Pravě na tomto poli se v roce 1362 odehrál první velký turnaj v olejových zápasech. Nyní se historické pole Kırkpınar nachází na území Řecka. V roce 1912 byl šampionát přesunout do vesnici Virantekke vedle dnešního bulharského města Svilengrad ležící pouhých 35 kilometrů od Edirne, kam se Kırkpınar přestěhoval v roce 1924.

 

3. Olejové zápasy na šampionátu Kırkpınar.

Původně olejové zápasy se konali bez omezení času. Každý zapas se skončili jenom když jednomu z olejových zápasníků (pehlivanů) se podařilo položit soupeře na lopatky nebo zvednout ho nad hlavou. Zapas tak mohl klidné trvat několik hodin nebo dokonce i dní. V roce 1975 však byla schválena nová pravidla, podle kterých obyčejný olejový zápas muže trvat jenom 30 minut a zapas o titul bašpehlivana (turecky 'başpehlivan' nebo vítěz šampionátu Kırkpınar) maximálně 40 minut. Pokud po tomto času není vítěz, zapas se prodlužuje o dalších 10 nebo 15 minut, a vítěze urči rozhodčí na základě počtu bodů. Vítěz fialového zapasu šampionátu Kırkpınar je považován za mistra Turecka v olejových zápasech a dostava spolu s titulem bašpehlivana také berana a zlatý řetěz o hmotnosti téměř jeden a pul kilogramu vyrobený z 24-karátového zlata. Zlatý řetěz je však putovní trofej a na rozdíl od berana zůstává vítězi jenom na dobu jednoho roku, samozřejmě pokud bašpehlivan nevyhraje další ročník šampionátu Kırkpınar.

 

4. Pehlivany se natírají olivovým olejem. Ačkoliv používá se ředěný olej, za tři dni šampionátu se utrácejí stovky litrů olivového oleje hrazeného sponzory.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

Město Edirne v evropské častí Turecka v blízkosti bulharských a řeckých hranic kdysi bylo známé jako starořecký Adrianopolis. O několik století později slavný architekt Sinan postavil zde Selimovou mešitu, která je považovaná za nejvelkolepější osmanskou stavbu na světe. Slavnostní pateční společná polední modlitba v Selimove mešitě za účastí všech sportovců zahajuje každý rok třídenní olejové zápasy šampionátu Kırkpınar.

10. Nádvoří Selimove mešity v Edirne. Sloupy nesoucí oblouky na nádvoří jsou ze starého mramoru, ukořistěného z byzantských kostelu.

Stavba Selimove mešity byla zahájena v roce 1569 a trvala šest let. Poprvé v dejinach osmanské architektury se Sinanu podařilo zbudovat kupole, která své velkostí překonala kupole chrámu Boží Moudrosti v Konstantinopoli, dnešním Istanbulu, postavenou o tisíciletí dříve. Velká kupole Selimove mešity má 31.2 metry v průměru, což je až o 20 cm větší než kupole chrámu Boží Moudrosti, i když kupole křesťanské svatyně je téměř o 15 metrů vyšší. Když v roce 1913 během První balkánské války bylo Edirne obležené bulharskou armádou, kupole Selimove mešity zasáhlo bulharské dělostřelectvo. Nicméně, konstrukce byla tak pevná, že výsledkem byli jen drobné poškození. V roce 2011 byla Selimova mešita zapsána do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. 

 

11. Pateční společná polední modlitba v Selimove mešitě u příležitosti zahájení šampionátu Kırkpınar.

 

12. Boty před vstupem do Selimove mešity.

 

13. Sportovci se zúčastní pateční společné polední modlitby v Selimove mešitě u příležitosti zahájení šampionátu Kırkpınar.

 

14. Prodavači tradičních tureckých sladkostí vedle Selimove mešity v Edirne.

 

15. Mladí sportovci zpívají tureckou národní hymnu během zahajovacího ceremoniálu šampionátu Kırkpınar. Šampionát Kırkpınar každoročně přivita skoro tisíc olejových zápasníků z celého Turecka, vítězů krajských soutěží. Pro mnoho mladých sportovců z venkovských oblastí Turecka se cesta na Kırkpınar často stává první vzdálenou cestou v jejich životě.

 

16.

 

17.

 

18. Mladí sportovci se zúčastní zahajovacího ceremoniálu šampionátu Kırkpınar.

 

19.

 

20.

 

21. Dětské olejové zápasy první den šampionátu Kırkpınar.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

 

33.

 

34. Mladé olejové zápasnici odpočívají po zápasech na šampionátu Kırkpınar.

 

35.

 

36.

 

37. Poslední trénink olejových zápasníků den před zahájením šampionátu Kırkpınar. Během tréninků používají zápasníci místo olivového oleje levnější rostlinný olej.

 

38.

 

39. Zápasník odstraňuje olej po tréninku.

 

40. Fotografie všech vítězů šampionátu v Muzeu Kırkpınaru v Edirne.

 

Tyto fotografie vznikly v červenci roku 2009 ve městě Edirne v evropské části Turecka.

Copyright © 2009 Vladimir Pomortzeff

 
909