Florentinský fotbal
Florencie / Itálie

Na první pohled to vypadá jako hra bez pravidel. Nicméně florentinský fotbal určitá pravidla má, ačkoliv i ona svérázná pravidla dovolují zdržovat protihráče jakýmikoli prostředky. Pár výjimek naštěstí existuje. Například je přísně zakázáno kopat soupeře do hlavy. Florenťane věří že florentinský fotbal je předchůdcem moderního fotbalu. Ve skutečnosti tato neuvěřitelně krutá hra v nádherných středověkých kostýmech spíš vypadá jako jakási původní forma ragby. Finálovým zápasem florentinském fotbale na slavném renesančním náměstí Piazza di Santa Croce se každoročně vrcholí oslavy svátku svatého Jana, nebeského patronu Florencie.1.
Finálový zápas v florentinském fotbale na náměstí Piazza di Santa Croce.

Florentinský fotbal, kterému se italský říká Calcio Storico nebo Calcio Fiorentino, vznikl někde v 16. století. Kolébkou teto hry je náměstí Piazza di Santa Croce ve Florencie. Původní se hra jmenovala giuoco del calcio fiorentino ("florentinská hra kopnutím") nebo jednoduché calcio (kopána), z čehož se v průběhů času stal italský názvem pro moderní fotbal. Kořené Florentinského fotbalu se nachází zřejmě někde v antické době. Kolektivní míčová hra zvaná harpastum, velice podobná florentinskému fotbalu, byla velmi populární ještě ve starověkém Římě, zvláštně mezi legionáři. Římané ji znali pravděpodobně od Řeků.


2.
Finálový zápas v florentinském fotbale na náměstí Piazza di Santa Croce.

Bazilika Svatého Kříže na florentském náměstí Piazza di Santa Croce je místem posledního odpočinku mnoha významných osobností. Je tu pohřben hudební skladatel Gioacchino Rossini, sochař Michelangelo Buonarroti nebo astronom Galileo Galilei. Pravě na náměstí před tímto kostelem se každý rok na začátku června uskutečni dva semifinálové zápasy ve florentinském fotbale. Vítěze těchto zápasu se utkají na svátek svatého Jana ve finále. Během zápasů je náměstí zasypané pískem a po jeho stranách jsou vztyčené tribune pro diváky.


3.
Finálový zápas v florentinském fotbale na náměstí Piazza di Santa Croce.

Oficiální pravidla florentinského fotbalu byla poprvé publikovaná v roce 1580 florentinským soudcem Giovannim de Bardi. Na každé straně obrovského hřiště vysypaného pískem stojí dva týmy o 27 hráčích. Každý hráč má jméno podle předmětu vyobrazeného na svých kalhotách, nepřiklad Hvězda, Růže nebo Žebřík. Hraje se s malým koženým míčem. Každý tým má za úkol dopravit míč na opačnou stranu hřiště, přičemž druhý tým se snažil míč ukořistit a vrátit ho zpátky na soupeřovu stranu. Hraje se rukama i nohama. Hráč mající míč obvykle postupuje vpřed, bráněn svými spoluhráči. Pokud se tomuto hráčů podaří hřiště přeběhnout, jeho tým získává bod. Každý zápas trvá 50 minut a vítězem se stává tým s více body.


4.
Finálový zápas v florentinském fotbale na náměstí Piazza di Santa Croce.

Původně byl florentinský fotbal zábavou majetných italských aristokratu, kteří takto zápasili každou noc v období od svátku Tří králů až po masopust. Mezi nadšený "fotbalisty"
patřili například papežové Klement VII.,  Lev XI. a Urban VIII. Postupem času florentinský fotbal padl do zapomenuti, a to na celá dvě století. Tradice historického fotbalu byla obnovena až v roce 1930. Dnes ve Florencie existuje čtyři týmy, které zastupuji čtyři městské farnosti a nesou názvy podlé barvy středověkých kostýmu. Tým Azzurri či Modrí hájí barvu fary Santa Croce čili rodiště florentinského fotbalu, tým Rossi neboli Červení zastupuje faru Santa Maria Novella, tým Bianchi či Bilí hraje za faru Santo Spirito a tým Verdi nebo Zelení za faru San Giovanni.


5.


6.
Slavnostní procese ve středověkých kostýmech během oslav svátku svatého Jana před sochou Davida od Michelangela Buonarrotiho u vchodu do florentské radnice Palazzо Vecchio na náměstí Piazza della Signoria. Svatek svatého Jana dne 24. června je poctou nebeskému patronu Florencie svátému Janu Křtiteli neboli italsky San Giovanni. Oslavy se začínají ráno před budovou florentinské radnice na náměstí Piazza della Signoria. Poté procese ve středověkých krojích za doprovodu starosty města a radních směruje k baptisteriu San Giovanni, kde se koná slavnostní bohoslužba.


7. Otevřená
Rajská brána od Lorenza Ghibertiho baptisteria San Giovanni ve Florencie.

Rajská brána od Lorenza Ghibertiho se otevra jenom několik krát za rok u příležitosti mimořádné významných události. Svátek nebeského patrona Florencie svatého Jana Křtitele je pravé jednou z těchto události.
Do baptisteria vedou troje bronzové dveře. Jižní bránu vyrobil italský pozdněgotický sochař Andrea Pisano. Autorem severní brány je renesanční sochař Lorenzo Ghiberti, který ve věku 23 let zvítězil v soutěži na zhotovení teto brány Filippa Brunelleschiho. Poté mu byla také svěřena práce na třetí, východní bráně a výsledek jeho práce byl tak ohromující, že Michelangelo Buonarroti nazval tuto bránu Rajská. Lorenzo Ghiberti pracoval na východní či Rajské bráně v letech 1425–1452. Mohl si zcela volně vybrat náměty a tak zvolil výjevy ze Starého zákona.


8.
Zahajovací ceremoniál finálového utkáni ve florentinském fotbale na náměstí Piazza di Santa Croce.


9.
Slavnostní procese ve středověkých kostýmech před sochou Davida na náměstí Piazza della Signoria.


10.
Tým Rossi či Červení se připravuje na finálové utkáni ve florentinském fotbalu.


11.


12.


13.
Fotbalisty se přepravují na finálové utkáni.


14.


15.


16. Fotbaliste káčejí ve
slavnostní procese přes sochou Davida na náměstí Piazza della Signoria.


17.
Tým Rossi či Červení před finálovým zápasem před bazilikou Santa Croce.


18.
Tým Azzurri či Modří před finálovým zápasem.


19. Kapitánové týmu se navzájem pozdravují
před finálovým zápasem.


20.
Finálový zápas v florentinském fotbale na náměstí Piazza di Santa Croce.


21.


22.


23.


24.
Sídlo federace florentinského fotbalu ve Florencie.


25.
Dobové fotografie v sídle federace florentinského fotbalu.


26. Fotbalový
fanoušek s vlajkou Brazílie.


Všichni fotografie jsou z června roku 2009.
 
   

Copyright © 2009 Vladimir Pomortzeff